Çərşənbə, 2024-05-29, 12:18 PM

Salam Qonaq | RSS
Sayt menu
Bölmələr
Məzəli şəkillər [20]
Təbiət qəribəlikləri [5]
Karikaturalar [4]
Avtomobil [8]
Lətifələr [37]
Hazır SMS [0]
Mobil [6]
Idman [3]
Video [2]
Kitablar [3]
Satiralar [7]
Mif və rəvayətlər [6]
Reklamlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana səhifə» 2008 » Mart » 19 » Göye niye dirmaşmısan?
Göye niye dirmaşmısan?
4:43 AM
Göyə niyə dirmaşmısan?
 

Молла Нясряддинин Теймур Лянэля илк эюрцшц щаггында беля бир

рявайят дя вардыр:

Теймур Молланы сарайа чаьыртдырыр. Молла ичярийя эириб эюрцр ки,

отаг адамла долудур. Амма щамы дювря вуруб йердя отуруб, тякъя

Теймур яйляшиб уъа бир тахтын цстцндя. Тез баш яйиб дейир:

– Салам ялейкцм, йа Аллащ!

Теймур дейир:

– Мян Аллащ дейилям, ай киши! Мян...

Молла онун сюзцнц аьзында гойуб дейир:

– Гурбан олум сяня, йа ъянаб Ъябрайыл!

Теймур дейир:

– А киши, ня данышырсан? Мян нийя Ъябрайыл олурам?

Молла дейир:

– Баша дцшмцрям. Инди ки, ня Аллащсан, ня дя мяляк дцш, адам кими

отур адамларын ичиндя дя, даща эюйя нийя дырмашмысан?
 
                      

Молла Нясряддинин Lətifələri

Bölmə: Lətifələr | Baxıldı: 1069 | Müəllif: admin | Reytinq: 0.0/0 |
Ümumi şərhlər: 0
Only registered users can add comments.
[ Register | Log in ]
Qeydiyyat
Təqvim
«  Mart 2008  »
B.B.e.Ç.a.Ç.C.a.C.Ş.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Axtar
 
Dost saytlar

 

Sayğaclar
 
 
 
 
Copyright "AyTur" Group © 2024